ONTMOET HET TEAM

Gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met licht traumatisch hersenletsel, chronische pijn en vermoeidheid, overprikkeling en psychische klachten.

Mijn naam is Sophia Nivard (1987), ergotherapeut en eigenaar van Hart voor Ergotherapie. In 2012 studeerde ik af als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna heb ik ruime ervaring opgedaan in de poliklinische revalidatie en klinische psychiatrie. Ik ben gespecialiseerd in  licht traumatisch hersenletsel, chronische pijn, vermoeidheid, SOLK en psychische klachten. In de ergotherapiebehandeling maak ik gebruik van verschillende methodes, waaronder sensorische integratietherapie (ASITT), cognitieve revalidatietherapie, oplossingsgericht werken en mindfulness.

Mijn naam is Monique van Poppel (1968). Ik heb ergotherapie gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam (1987-1991). Ik ben werkzaam geweest in de poliklinische en klinische revalidatie bij Revalidatie Centrum Heliomare en dagbehandeling psychiatrie bij de Querido Stichting. Binnen mijn eigen praktijk (2010) ben ik werkzaam in de poliklinische psychiatrie. Werken voor Hart voor Ergotherapie geeft me de mogelijkheid om mijn ervaring uit de revalidatie en de psychiatrie te combineren. Ik ben gespecialiseerd in cliënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten, SOLK, vermoeidheid, chronische pijn en licht traumatisch hersenletsel. In mijn werk vind ik het belangrijk om aandacht te hebben voor de signalen die jouw lichaam geeft als informatiebron voor je dagelijks functioneren.

Mijn naam is Bas Janssen (24), ergotherapeut werkzaam bij Hart voor Ergotherapie. Ik ben in 2021 afgestudeerd als ergotherapeut en nu gestart met de premaster Health Sciences aan de VU. Deze master zal mij de mogelijkheid geven wetenschappelijk onderzoek te doen binnen het werkveld en meer te leren over het beleid binnen de zorgsector. Ik vind het een mooie uitdaging om studie en werk te combineren en op deze manier de theorie meteen in de praktijk te kunnen toepassen. Bij Hart voor Ergotherapie breng ik mijn kennis en ervaring vanuit de klinische neurorevalidatie en klinische psychiatrie mee. Hier heb ik ervaring op gedaan met o.a. het begeleiden bij energiemanagement en cognitieve revalidatietherapie.

Aanmelding, vergoeding en tarieven

Aanmelding en verwijzing

Bij Hart voor Ergotherapie kunt u terecht mét verwijzing of zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Wanneer u geen verwijzing heeft is de ergotherapeut verplicht een korte screening te doen om te beoordelen of ergotherapie de juiste behandeling is. Dit noemen wij Directe Toegankelijkheid Ergotherapie. Hiervan gaat een terugkoppeling naar uw huisarts. Bij complexe problematiek kunnen wij u om een verwijzing vragen.

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek van gemiddeld 60 minuten. Het intakegesprek heeft als doel kennis met elkaar te maken en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Hierna wordt het vervolg van de behandeling besproken.

Vergoeding en declaratie

Hart voor Ergotherapie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. De kosten van de ergotherapie vallen onder het wettelijk vastgestelde eigen risico van €385 (of als u deze heeft verhoogd tot maximaal €885). Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer behandeluren in de aanvullende verzekering (informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar).

Persoonsgebonden budget (PGB)

Ergotherapie kan worden ingezet als activerende en/of ondersteunende begeleiding.

Tarieven

Het kan zijn dat u meer behandelingen nodig heeft dan wordt vergoed door de zorgverzekeraar of dat u ervoor kiest om de behandeling zelf te bekostigen. Dan gelden de volgende tarieven:

– Behandeling per kwartier € 18,63
– Toeslag behandeling aan huis € 30,45

Neem contact op