ONTMOET HET TEAM

Gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met licht traumatisch hersenletsel, long-covid, chronische pijn en vermoeidheid, overprikkeling en psychische klachten.

Mijn naam is Sophia Nivard, ergotherapeut en eigenaar van Hart voor Ergotherapie. In 2012 studeerde ik af als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna heb ik ruime ervaring opgedaan in de poliklinische revalidatie bij Revalide Amsterdam en in de klinische psychiatrie bij OLVG. Ik ben gespecialiseerd in  licht traumatisch hersenletsel, long-covid, chronische pijn, vermoeidheid, SOLK en psychische klachten. In de ergotherapiebehandeling maak ik gebruik van verschillende methodes, waaronder sensorische integratietherapie (ASITT), cognitieve revalidatietherapie, oplossingsgericht werken, ACT en mindfulness.

Mijn naam is Monique van Poppel. Ik heb ergotherapie gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam (1987-1991). Ik ben werkzaam geweest in de poliklinische en klinische revalidatie bij Revalidatie Centrum Heliomare en dagbehandeling psychiatrie bij de Querido Stichting. Binnen mijn eigen praktijk (2010) ben ik werkzaam in de poliklinische psychiatrie. Werken voor Hart voor Ergotherapie geeft me de mogelijkheid om mijn ervaring uit de revalidatie en de psychiatrie te combineren. Ik ben gespecialiseerd in cliënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten, SOLK, vermoeidheid, chronische pijn en licht traumatisch hersenletsel. In mijn werk vind ik het belangrijk om aandacht te hebben voor de signalen die jouw lichaam geeft als informatiebron voor je dagelijks functioneren.

Mijn naam is Bas Janssen, ergotherapeut en sinds 2021 werkzaam bij Hart voor Ergotherapie. Ik heb ervaring in de neurorevalidatie en klinische psychiatrie en heb cliënten begeleid bij energiemanagement en cognitieve revalidatie. Bij Hart voor Ergotherapie begeleid ik cliënten met hersenschuddingklachten, long covid en chronische pijnklachten. Naast mijn werk in de praktijk volg ik een master Health Sciences aan de Vu. Deze master geeft mij de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen binnen het werkveld en meer te leren over het beleid binnen de zorgsector. Ik vind het een mooie uitdaging om studie en werk te combineren en op deze manier de theorie meteen in de praktijk te kunnen toepassen. 

Mijn naam is Sofie de Nooijer en ik ben HBO opgeleid als ergotherapeut. Op dit moment ben ik naast Hart voor Ergotherapie ook werkzaam als ergotherapeut bij Energie Herstel en GGZinGeest. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan binnen de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Als ergotherapeut denk ik in mogelijkheden en werkt ik persoonsgericht omdat iedere situatie, hulpvraag en persoon anders is. Ontdekken waar je zelf invloed op hebt en problemen bij de kern aanpakken zodat je kan doen waar je blij van wordt, daar wil ik graag aan bijdragen. Ik ben gespecialiseerd in psychische klachten zoals een depressie, burn-out, bore-out en (chronische) vermoeidheid.

Mijn naam is Kim Claassens en sinds 2017 ben ik werkzaam als ergotherapeut. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in de behandeling en begeleiding van mensen met chronische pijn en vermoeidheidsklachten, rug specifieke klachten en binnen de oncologische revalidatie. Momenteel ben ik werkzaam bij Hart voor Ergotherapie en Revalide Amsterdam. Ik bied begeleiding bij chronische pijn, vermoeidheid, SOLK, long Covid en licht traumatisch hersenletsel, en ik werk met invloeden vanuit Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Aanmelding, vergoeding en tarieven

Aanmelding en verwijzing

Bij Hart voor Ergotherapie kunt u terecht mét verwijzing of zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Wanneer u geen verwijzing heeft is de ergotherapeut verplicht een korte screening te doen om te beoordelen of ergotherapie de juiste behandeling is. Dit noemen wij Directe Toegankelijkheid Ergotherapie. Hiervan gaat een terugkoppeling naar uw huisarts. Bij complexe problematiek kunnen wij u om een verwijzing vragen.

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek van gemiddeld 60 minuten. Het intakegesprek heeft als doel kennis met elkaar te maken en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Hierna wordt het vervolg van de behandeling besproken.

Vergoeding en declaratie

Hart voor Ergotherapie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. De kosten van de ergotherapie vallen onder het wettelijk vastgestelde eigen risico van €385 (of als u deze heeft verhoogd tot maximaal €885). Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer behandeluren in de aanvullende verzekering (informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar).

Persoonsgebonden budget (PGB)

Ergotherapie kan worden ingezet als activerende en/of ondersteunende begeleiding.

Tarieven

Het kan zijn dat u meer behandelingen nodig heeft dan wordt vergoed door de zorgverzekeraar of dat u ervoor kiest om de behandeling zelf te bekostigen. Dan gelden de volgende tarieven:

– Behandeling per kwartier € 18,63

– Behandeling per uur €74,52

– Toeslag behandeling aan huis € 30,45

– Niet nagekomen afspraak € 74,52

Neem contact op