ONTMOET DE THERAPEUT

Gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met licht traumatisch hersenletsel, chronische pijn en vermoeidheid, overprikkeling en psychische klachten.

Mijn naam is Sophia Nivard (1987) en in 2012 studeerde ik af als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna heb ik ruime ervaring opgedaan in de poliklinische revalidatie en klinische psychiatrie. Ik ben gespecialiseerd in  licht traumatisch hersenletsel, chronische pijn, vermoeidheid, SOLK en psychische klachten. In de ergotherapiebehandeling maak ik gebruik van verschillende methodes, waaronder sensorische integratietherapie (ASITT), cognitieve revalidatietherapie, oplossingsgericht werken en mindfulness.

Aanmelding, vergoeding en tarieven

Aanmelding en verwijzing

Bij Hart voor Ergotherapie kunt u terecht mét verwijzing of zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Wanneer u geen verwijzing heeft is de ergotherapeut verplicht een korte screening te doen om te beoordelen of ergotherapie de juiste behandeling is. Dit noemen wij Directe Toegankelijkheid Ergotherapie. Hiervan gaat een terugkoppeling naar uw huisarts. Bij complexe problematiek kunnen wij u om een verwijzing vragen.

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek van gemiddeld 60 minuten. Het intakegesprek heeft als doel kennis met elkaar te maken en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Hierna wordt het vervolg van de behandeling besproken.

Vergoeding en declaratie

Hart voor Ergotherapie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. De kosten van de ergotherapie vallen onder het wettelijk vastgestelde eigen risico van €385 (of als u deze heeft verhoogd tot maximaal €885). Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer behandeluren in de aanvullende verzekering (informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar).

Persoonsgebonden budget (PGB)

Ergotherapie kan worden ingezet als activerende en/of ondersteunende begeleiding.

Tarieven

Het kan zijn dat u meer behandelingen nodig heeft dan wordt vergoed door de zorgverzekeraar of dat u ervoor kiest om de behandeling zelf te bekostigen. Dan gelden de volgende tarieven:

– Behandeling per kwartier € 18,63
– Toeslag behandeling aan huis € 30,45

Neem contact op