Algemene Voorwaarden

Aanmelding en verwijzing

Bij Hart voor Ergotherapie kunt u terecht mét verwijzing of zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Wanneer u geen verwijzing heeft is de ergotherapeut verplicht een korte screening te doen om te beoordelen of ergotherapie de juiste behandeling is. Dit noemen wij Directe Toegankelijkheid Ergotherapie. Hiervan gaat een terugkoppeling naar uw huisarts. Bij complexe problematiek kunnen wij u om een verwijzing vragen.

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek van gemiddeld 60 minuten. Het intakegesprek heeft als doel kennis met elkaar te maken en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Hierna wordt het vervolg van de behandeling besproken.

Afspraak afzeggen of verplaatsen

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Bij geen of een te late afmelding wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 74,52,- voor een consult van 60min en deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor overmachtsituaties (ziekte, file, autopech etc). Wanneer u niet naar de praktijk kan komen i.v.m. klachten passend bij corona, dan heeft u de mogelijkheid om de afspraak telefonisch of via videobellen door te laten gaan. Als u er dan toch voor kiest de afspraak af te zeggen, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Als u een afspraak heeft afgezegd, bent u zelfverantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.

Voor het afzeggen, verplaatsen en het maken van een nieuwe afspraak kunt u bellen naar 020-2441565.

Bereikbaarheid

Hart voor ergotherapie is telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 op telefoonnummer 020-2441565. Wanneer uw ergotherapeut niet aanwezig is, nemen de praktijkassistentes uw boodschap aan. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. De praktijk bevindt zich in het gebouw van centrum Gezond in Zuid. Wanneer u een afspraak heeft, kunt u zich bij de receptie melden en plaats nemen in de wachtruimte.

Praktijkadres:
Ruysdaelstraat 49A (u kunt links aanbellen)
1071 XA Amsterdam

Dossier en vertrouwelijkheid

Na de aanmelding en het intakegesprek wordt een cliëntdossier ingericht. Hierin worden cliëntgegevens, aantekeningen en andere stukken die relevant zijn voor een goede behandeling opgenomen. U heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier. Het dossier wordt bewaart conform de wettelijke regelingen.

De ergotherapeut is gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er alleen informatie wordt uitgewisseld met andere zorgverleners wanneer deze direct betrokken zijn bij uw behandeling, zoals u huisarts of fysiotherapeut. Voor uitwisseling van informatie met andere betrokkenen is uw toestemming nodig.

Bekijk hier de privacyverklaring voor uitgebreide informatie.

Vergoeding en declaratie

Hart voor Ergotherapie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. De kosten van de ergotherapie vallen onder het wettelijk vastgestelde eigen risico van €385 (of als u deze heeft verhoogd tot maximaal €885). Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer behandeluren in de aanvullende verzekering (informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar).

Tarieven

Wanneer u de behandeling zelf bekostigd gelden de volgende tarieven:

– Intakegesprek + dossiervorming € 111,78

–  Behandeling per kwartier € 18,63

– Behandeling per uur € 74,52

– Toeslag behandeling aan huis € 30,45

–  Niet nagekomen afspraak 60min € 74,52

Compliment, tip of klacht

Hart voor Ergotherapie vind het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Heeft u een compliment of tip? Wij willen u vragen om deze te delen met uw ergotherapeut. U kunt Hart voor Ergotherapie ook beoordelen via Zorgkaart Nederland. Door uw ervaring te delen kunt u anderen helpen de juiste zorg te vinden.

Heeft u een klacht? Het heeft de voorkeur de klacht eerst met ons te bespreken. Dan gaan wij in gesprek en op zoek naar een bevredigende oplossing. Mochten wij er niet samen uit komen, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. U kunt op de website www.klachtenloketparamedici.nl terecht voor de klachtenprocedure.

Klachtencommissie Paramedici
Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189